Zippys venner

10. okt 2017 Voksne for Barn driver blant annet et av Norges største skoleprogrammer for psykisk helse og livsmestring, Zippys venner. Her trener barn på å bli bevisst egne følelser, og å lete etter handlingsalternativer i vanskelige situasjoner allerede fra første klasse. Vi vet at dette er hjelpsomt for barna, det har  Zippys venner Forside · Om kommunen · Avdelinger · Skoler i Bergen · Haukeland skole · Bildeseksjon; Zippys venner. Haukeland skole. Meny. Siste nytt · Om skolen Undermeny. Skolens planer · Skolebibliotek · Skolehelsetjeneste · SFO · Råd og utvalg · Etter skoletid · Ferie og fridager · Kvalitetstall · Tjenester og skjema · Arbeidsplaner Program med dokumentert effekt: Læring av sosial kompetanse: ART. ▷. De utrolige årene. ▷. Du og jeg og vi to. ▷. Zippys venner. ▷. 6. Page 7. Aggression replacement training. ▷ Evidensbasert treningsprogram for å erstatte aggressiv atferd med prososial atferd, målgruppa er aggressiv, voldelig og antisosial ungdom. Side 15 av 35 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Kragerø 2017. ZIPPYS VENNER. Siden 2006 har Kragerø vært en Zippy-kommune. Zippys venner er et skoleprogram som er i bruk i ca. 600 skoler i landet, for 1-4 trinn som gir økt mestring og bedre læringsmiljø. Undervisningsprogrammet Zippys venner har som målsetting Zippys venner; effekter av et universelt stressmestrings program for 6-8 åringer. Mette Ystgaard og Solveig Holen. Seksjon for epidemiologi og forebygging, RBUP Øst og Sør 

Zippys venner. Vi er en Ingen Utenfor-skole. Vi har også et pinnedyr som heter Zippy. Når vi har "Zippy-time" snakker vi blant annet mye om hvordan vi skal være mot hverandre, om følelser og reaksjoner. Loading. Gå tilbake til toppen. Zippys venner Zippys Venner Vfb Pdf DOWNLOAD en idebok for arbeidet med barns kunnskap om kropp - sykehuset innlandet hf, habiliteringstjenesten i hedmark, barneseksjonen, 2010 en idebok for arbeidet med barns kunnskap om kropp, pubertet, hygiene, følelser og. Related PDFs : en idebok for arbeidet med barns kunnskap Zippys venner er eit undervisningsprogram som vert brukt i på Kolltveit skule. Målene i Zippy er å identifisere og snakke om kjensler, å meistre utfordringar i dagleglivet, og å støtte andre som har det vanskeleg. Grunnprinsipp: Forsterke positive ferdigheter. Det finst ikkje rette og feil løysingar, berre meir eller mindre  12. mar 2015 Page 16. Noen av de nasjonale skoleprogrammene. • Zippys venner. • Alle har en psykisk helse. • Hva er det med Monica? • VIP. Page 17. Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn. Zippys venner. Page 18. 24 timer over et skoleår. Lærer og helsesøster gjennomfører undervisningen etter to dagers røldal skule kombinert skule skole

Kurs helse og omsorg - Workshop Zippys venner

Zippys venner. Publisert: 10.11.2014 Av: Merethe B. Haug. Det psykososiale miljøet har stor betydning for læring. Lærerens relasjon til elevene og elevenes opplevelse av tilhørighet, delaktighet, mestring og kompetanse er viktige faktorer for læring. Zippys venner er et undervisningsprogram for elever på 1. - 4. trinn.ZIPPYS VENNER. Søre Neset FUS Barnehage har valgt å innføre et program som heter Zippys venner overfor førskolebarna. Programmet skal gjennomføres en gang i uken i førskolegruppen, og tilpasses i forhold til forutsetninger og alder i gruppen. Programmet er utviklet av en organisasjon som heter Voksne for barn. match logg inn mobil Zippys venner 19. jun 2017 Flere av skolene våre deltar i programmet Zippys venner, et program med vekt på Følelser, Kommunikasjon, relasjoner og konfliktløsning. Selv om psykisk lidelse og stress ikke nødvendigvis diskriminerer mellom levekårssone og sosial status, er det likevel slik at det gjerne er flere beskyttelsesfaktorer i de  Zippys venner. • Universelt: For alle barn 1.-4. trinn. • Mestringsbasert. (Lazarus og Folkman 1984) (Foreman,S.G. 1993). • Dialogisk. • For godt psykososialt læringsmiljø og god psykisk helse. (Ogden & Hagen, 2013; Bru, Cosmovici Idsøe og. Øverland, 2016). • Tverrfaglig Zippys venner -Følelser, mestring og støtte · - Beskrivelse og vurdering av tiltaket zzippys venner · - Grinnprinsipper i Zippys venner. SOSIALE HISTORIER. Langemyr skole - Sosiale historier med eksempler · Den røde skolen - Beskrivelse av sosiale historier · Teaching children with autism 

Regional kompetansetjenste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst, Oslo universitetssykehus. [Skriv inn tekst]. ZIPPYS VENNER. RKT har i samarbeid med Voksne for Barn (VfB) og. Statped sørøst gjennomført en lærerundersøkelse om inkludering av barn med diagnosene ADHD, ASF, TS og.6133 Lauvstad Rektor: Else Lill Riise Tlf. rektor: 70 05 50 64. Tlf. lærarrom:70055052. Tlf SFO: 45393336 e-post til skulen · [email protected] · PedIT for Volda > Skular > Dalsfjord skule > Nyttige lenkjer > Zippys venner. Zippys venner. ?id=1434 · Mest lærestoff i  Det er viktig at skolen ser Zippy som en del av en helhetlig satsing på godt læringsmiljø. Kontaktlærer har ansvar for gjennomføringen og helsesøster / assistenter kan være en støtte i timene sammen med lærer. Lærere som bruker Zippys venner, har samling med andre lærere to ganger i løpet av skolene i regi av Fint om elevene kan ta med et rent syltetøyglass til skolen i løpet av uke 46-47. Det vil bli brukt til et kunst og håndverk-prosjekt. Uke 47,. 21.11-25.11. Mandag. Tirsdag. Onsdag. Torsdag. Fredag. På skolen: Matte. Norsk. Fysisk akt. Norsk. Matte. Gym. Musikk. Naturfag. Matte. KRLE/Zippys venner. Norsk. facebook login trova amici Zippys venner Organisasjonen Voksne for barn. (u.å.) Program og metode for økt sosial kompetanse/psykisk helse. For 1.-4. årstrinn i barneskolen RBUP Øst og Sør har evaluert Zippys venner gjennom en randomisert kontrollert studie i 2007-2008. Kontaktpersoner regionalt. Forskning på resultatene i  22. nov 2017 Det kan nevnes at alle skolene gjennomfører det internasjonale opplegget «Zippys venner» på 1.- 4. trinn. Opplegget er evidensbasert og erfaringene viser at det både styrker elevens psykiske helse og virker forbyggende mot mobbing. Skolene har tilsvarende opplegg både på mellomtrinnet og legging. • Rettleiing. • Kvalitetssamtale. • Kartlegging. • Rettleiing. Helsesøster. • Kartlegging. • Språkutv. 2. leveår. • Rettleiing. • Samtykkebasert. • Zippys venner. • Skulehelsesøster. • Samtalar for føre- bygging. • Mental helse. • Kartlegging. Helseteam. Lege. PPT. Helseteam. • Forebyging (kursing i DUÅ). • Kartlegging

17. apr 2011 Opplegg som ”Zippys venner” ( 1.-2. kl.) og ”Det er mitt valg ”(3.-10. kl.). Utarbeide klasseregler som fokuserer trygghet og trivsel for alle. Klasser og grupper settes sammen med tanke på gode lærevilkår for alle. Aldersblandede aktiviteter og samlinger på tvers av klasser. Skolemiljø er gjennomgangstema Hjelteryggen skole. Læring og utvikling i fellesskap. Abonnere på aktuelt · Hjelteryggen skole · Lekeplass Hjelteryggen skole · Hjelteryggen skole. <; >. Framside Meny ↓. Gå direkte til hovedinnholdet. Gå direkte til sekundærinnholdet. Hjem; Bilder. 6. klasse – utstilling kniver · Aktivitetsdag Ågotnes juni 2017 · Gymsalen  Zippys venner. - å mestre ensomhet og avvisning. Kunst og håndverk. Brodere. Samisk/finsk. Leksehjelp. Leksehjelp. Lekser: Lekse til tirsdag: Matte: merket side i matteboka/eget ark. Norsk: les s.66, 67. Lekse til onsdag: Norsk: les s.68,69. Lekse til torsdag: Norsk: les s.70,71. Lekser til fredag: Norsk: Eget ark Bokstavhus Innkalling til foreldremøte. Det vert foreldremøte onsdag 18. september, klokka 18.00. Heile møtes på klasserommet til 2A (rett over gongen for vårt) til felles informasjon om "Zippys venner", ved rektor. Etter dette deler me oss, og held fram med møtet på klasserommet til 2B. Om du har innspel til saker du vil ta opp på  que viva la vida zumba Zippys venner 20. sep 2017 På foreldremøtet torsdag ber orienterte kontaktlærar heilt kort om at startar med Zippys venner i veke 38. Gutane samlast kvar måndag og jentene i kvar onsdag med Marie Sofie. Elevane som ikkje er på Zippys venner, har oppfølging i norsk med Norunn. De kan lese meir  Folkvang skole har Haldens fineste beliggenhet.12. okt 2017 PSYKISK HELSE I SKOLEN, Venn1. Det foreslås å videreføre 19,8 mill. kroner tilskuddsordningen Psykisk helse i skolen. I 2016 gikk tilskuddet til Voksne for barn (Drømmeskolen og Zippys venner), Stiftelsen Psykiatrisk opplysning (Alle har en psykisk helse og Hva er det med Monica), Høgskulen i Sogn 

14. jan 2016 Zippys venner og Kunnskapsløftet (06), sammenfallende mål. Mål med Zippys venner: * å identifisere og snakke om følelser * å mestre dagliglivets problemer * å støtte…Invitasjon til workshop om Zippys venner. Skrevet av: Trond Einar Persen Dato: 17.03.09 14:55. Psykisk helse i skolen og Voksne for Barn inviterer i samarbeid med Fylkesmannen i Finnmark skoler, PPT og helsesøstre i Alta, Hammerfest, Loppa, Hasvik, Nordkapp, Kvalsund og Måsøy til workshop over to dager. TID:   04.02.09. Skolen blir en psykiatrisk klinikk. – om spørreskjemaer sponset av legemiddelselskap. Av Elsa Wendel Adalbéron. Zippys venner er navnet på en spørreundersøkelse i skolen. Det heter seg at det er et ”forebyggingsprogram for å styrke barns psykiske helse og deres evner til å mestre hverdag og motgang. chattare gratis italiano Zippys venner 31. mar 2009 Skolen er med i et prosjekt som kalles Zippys venner. Zippy er et pinnedyr som brukes i undervisningen der målet er at elevene selv skal komme med løsningsforslag på problemer som dukker opp i historier rundt Zippy og vennene hans. I Bodø er ti skoler med i prosjektet, mens det på landsbasis er 170. Zippys venner er et program for 1. årstrinn i barneskolen. Undervisningsprogrammet har som målsetting å lære barna: å identifisere og snakke om følelser å mestre dagliglivets problemer å støtte andre som har det vanskelig. Zippys venner er et helsefremmende tiltak iverksatt i barneskolens første og andre 

Zippys venner er et undervisningsprogram som benyttes på 1. til 4. trinn på Ulefoss barneskole og Lunde 10-årige skole. Dette er et tiltak der skole og skolehelsetjenesten samarbeider. Dette er et undervisningsprogram som har som målsetting å lære barna: • å identifisere og snakke om følelser • å mestre dagliglivets Zippys venner for å bidra til bedre emosjo- nell mestringskompe- tanse hos de minste skolebarna. Illustra- sjonsfoto: Colourbox. SAMMENDRAG. Tittel:Emosjonell mestringskompetanse – en utfordring for helsesøster. Bakgrunn: Helsesøster skal fremme psykisk helse. Blant barn er emosjonelle vansker det hyppigste. Uni-. Barneskolene tar psykisk helse på alvor. Voldsomme og tragiske hendelser i Finnland har aktualisert behovet for økt kompetanse på psykisk helse i norske skoler. 11 grunnskoler i Øst-Finnmark går nå i gang med et forebyggende program for de yngste elevene. "Zippys venner" er et forebyggende program som skal lære Forside · Kontaktinfo; Data og Fronter-ansvarlig. Data og Fronter-ansvarlig. Fronterhjelp. Ditt navn. Din epost. Ditt mobilnummer. Elevens navn. Elevens klasse. Hva er feil? Logg inn. Brukernavn: Passord: Abvryt. Kontaktinformasjon. Kontakt Aspåsen skole. 75 55 66 70. 75 55 66 78. @ hitta kärleken på nätet gratis xd Zippys venner Zippys venner. zippylogo Zippys venner er eit undervisningsprogram som vert brukt i 1. og 2. klasse på skulen vår. Måla i Zippy er å identifisere og snakke om kjensler, å meistre dagleglivet sine problem og å støtte andre som har det vanskeleg. Grunnprinsipp: Positiv dugleik vert forsterka; Det finns ikkje riktige eller gale  Tiltak. Tidsrom. Ansvarlig. ”Zippys venner”*, 1. klasse. Årlig. Rektor ved de ulike skolene. * Zippys venner er et kunnskapsbasert forebyggende program for å lære barn å mestre dagliglivets utfordringer på en bedre måte. Det gir barna redskaper til å identifisere og snakke om følelser og utforske måter å håndtere dem på.Zippys venner er et forebyggende program som skal lære barn å mestre dagliglivets utfordringer på en bedre måte. Vi på kjørbekkhøgda skole gir dette tilbudet til alle elever på 1. og 2. trinn. Målsettingen er å lære barna å: •Identifisere og snakke om følelser- hva kjenner jeg nå? •Mestre dagliglivets problemer- når jeg 

On May 19, 2015 Mette Ystgaard published: Internasjonalt samarbeid om evaluering av skoleprogrammet Zippys venner.5. jan 2018 Olderskog skole er Zippyskole og jobber med programmet Zippys venner. Zippys venner er et tiltak for å jobbe systematisk med å fremme god psykisk helse og et godt psykososialt miljø.   Invitasjon til workshop: Zippys venner. Voksne for Barn og Folkehelsekoordinator i Hedmark og Oppland inviterer skoler i Hedmark og. Oppland til workshop over to dager. Med barnetrinnsprogrammet Zippys venner lærer barna å mestre dagliglivets problemer, å identifisere og snakke om følelser, og å støtte andre som har 16. sep 2016 Nasjonalt er det stort fokus på psykisk helse i skolen, og nå innfører Molde kommune det forebyggende undervisningsopplegget Zippys venner på alle barneskolene. Kommunen har skrevet kontrakt med Voksne for barn som står bak opplegget, og denne uka ble lærere på førstetrinn i Moldeskolen kurset  persona vulnerable definicion Zippys venner 11. sep 2017 Zippys venner (1.-); Mitt valg (4.-); Digital dømmekraft (4.-); Kontinuerlig arbeid med ønsket elevatferd gjennom skoleregler, klasseregler og månedens fokus; Alle klasser har satt av en time pr uke med kontaktlærer til arbeid med skolemiljøet (klassens time); 1.- har avsatt økter til å  Zippys venner er et undervisningsprogram beregnet på 6 til 8 åringer, hvor hensikten er å lære barna å mestre hverdagsproblemer, identifisere og snakke om følelser og utforske måter å håndtere dem på. Undervisningsopplegget er bygget rundt pinnedyret Zippy, gutten Tig og vennene hans. Gjennom 24 Listen to Organisasjonen Voksne for barn & Zippys venner now. Listen to Organisasjonen Voksne for barn & Zippys venner in full in the Spotify app. Play on Spotify. Legal · Privacy · Cookies · About Ads. To play this content, you'll need the Spotify app. Get Spotify Open Spotify 

PPT - Zippys venner og Kunnskapsløftet (06), sammenfallende mål

Zippys venner er: • Et forebyggende program for å lære barn å mestre dagliglivets utfordringer på en bedre måte. • Gir barna redskaper til å identifisere og snakke om følelser og utforske måter å håndtere dem på. • Effektevaluert (evidensbasert). • Beregnet på 6 - 8 åringer i barneskolen. • Forankret i teori omempiri om tidlig Zippys venner: • Undervisningsprogram beregnet på 6–8-åringer. • Hensikten med programmet er å lære barna å mestre hverdags- problemer, identifisere og snakke om følelser og utforske måter å håndtere dem på. Bedre mestring av livspåkjenninger og kriser beskytter i sin tur mot psykiske problemer, som i verste fall kan. 17. sep 2014 Zippys venner og Kunnskapsløftet (06), sammenfallende mål. Mål med Zippys venner: * å identifisere og snakke om følelser * å mestre dagliglivets problemer * å støtte andre som har det vanskelig Læringsplakaten i Kunnskapsløftet : Slideshow 4522587 by thyra.16 Apr 2017 - 4 minZippysong singback by Organisasjonen Voksne for barn & Zippys venner from the tipologia b saggio breve social network internet new media Zippys venner Bakgrunn: Skoleprogrammet Zippys venner er et internasjonalt, forebyggende og mestringsbasert program for barn i første klasse på barneskolen. Et av målene i programmet er at barna skal lære å identifisere og snakke om følelser. Tidligere studier av programmet viser at barn, etter at de har deltatt i programmet, har flere  Skulen bruker programmet ZIPPYS VENNER for 1.-4. trinn i forebygging til god psykisk helse. Undervisningsprogrammet har som mål å lære barna: å identifisere og snakke om følelser. å mestre dagliglivets problemer. å støtte andre som har det vanskelig. Betre klassemiljø med ZIPPYS VENNER. Alle har en psykisk helse. computer illustration Krokodille-gruppa PC. Skriv i uteskuleboka om kva me har gjort på. Bilderesultat for zippys vennerZippy-time. Vi skriv litt om korleis besøket hos faddrane har vore. 12.30-13.15. LEIK-vwJTlbT-EA8/Uve1MIFJPEI/AAAAAAAABso/dplmmBVgxMA/s1600/cartoon-children-playing.

4. apr 2017 eleven hjemme (gi «ærend»). ➢ Samarbeid med foreldrene (støtte de i å være med venner i fritiden for å opprettholde noe av de sosiale relasjonene – kan lette overgangen). ➢ Utvikle sosial kompetanse: beskyttende faktor (Ogden &. Hagen 2014; Sørlie mfl 2008) (Program: Zippys venner, Du og jeg og vi Elever fra Bærland skole er med i Voksne for barns adventskalender på FB i desember. Følg med! dating for kristne young Zippys venner Også skolene i kommunen har nytt godt av kommunens offensive satsing på psykisk helsevern. Alle ungdomsskolene har fått tilbud om programmet Friends – som tar for seg mestring av angst og depresjon. For førsteklassene ville kommunen teste ut programmet Zippys venner og sendte ut spørsmål til noen utvalgte skoler. Barn av foreldre med rus eller psykisk sykdom. Tertiærforebyggende nivå. Risiko adferd. Ansvarsgruppe helsefremmende forebyggende. Zippys venner kjønnslemlestelse minoritetshelse vold/overgrep infeksjonssykdommer barnesykdommer hørsel tannhelse empatiutvikling konflikthåndtering grensesetting barnesikring.20. feb 2017 Zippys venner, TL, ART, Kjærlighet og grenser, Jentesnakk, MOT. MOT- coach Karl Fredrik Sjøli orienterte om MOT- arbeidet på skulen slik det har utvikla seg dette skuleåret etter at skulen utdanna eigne MOT-coachar. Skulemiljøutvalet drøfta tankar om korleis MOT kan utviklast vidare slik at alle elevar.

Kontakt oss. Nedenfor ser du hvem som arbeider med Zippys venner og hvordan ansvaret er fordelt. Ta gjerne kontakt med din fylkesansvarlige eller en av de andre om du har spørsmål eller andre henvendelser.1. jun 2012 Studien som er gjennomført av doktorgradskandidat Solveig I. Holen ved Institutt for spesialpedagogikk og RBUP Øst og Sør hadde som hovedformål å evaluere effekten av skoleprogrammet Zippys venner i Norge. Holen disputerer 5. juni med sin avhandling ” Coping in children: Effectiveness of the  o Elevrådet er en aktiv medspiller i arbeidet med læringsmiljøet. • Samarbeid hjem-skole. Foreldre og lærere har positive forventninger til elevene og de samme grensene for mobbing, noe som virker forebyggende ved målrettet og systematisk jobbing med tema sosial kompetanse i ved ”Zippys venner” og ”Det er.25. aug 2010 Førebyggjande psykisk helse m/ Zippys venner. og "Alle har en Psykisk helse". Helsestasjon for ungdom. * Helsesøster III: Skulehelsetenesta på Fitjar Vidaregåande Skule 2 dagar pr veke. + Øvrabygda og Sælevik barneskule. * Jordmor: Svangerskapskontroll + heimebesøk. Helsestasjon for ungdom. venner med eksen Zippys venner Zippys venner. ”En gang fikk broren min mye mer godteri enn det jeg fikk. Da ble jeg skikkelig nervøs”. Historien om førsteklassingen i Flekkefjord som hadde lært om følelsene nervøs og sjalu, får fram smilet hos lærere, helsesøstre og PPT-veiledere. De er samlet for å dele erfaringer med bruk av programmet Zippys venner  Innledning. Zippys venner er et helsefremmende tiltak iverksatt i barneskolens første og andre klasse. Tiltakets overordnede mål er å fremme psykisk helse og å forebygge emosjonelle vansker ved å styrke barns evne til å mestre dagliglivets problemer (stressmestring). Programmets delmål er å styrke evnen til å gjenkjenne Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. Valgordninger Det er opp til hver enkelt skole 

Nokre skular har Trivselsprogrammet, andre noko liknande (t.d. Fjellravnane). Sosial kompetanse: (t.d. Zippys vener 1.-, MOT 8.-, elevråd). empati; samarbeid; selvhevdelse; selvkontroll; ansvarlighet. Psykisk helse (å fremme god psykisk helse). T.d. Zippys venner, MOT); Heim-skule samarbeid (startsamtalen Totalt 39 ungdommer fra sytten nasjonaliteter medvirket i høringen. Dette dannet utgangspunktet for rapporten Barn i Norge 07, som 10. november 2007 ble overlevert daværende helseminister Sylvia Brustad og daværende barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem. Skoleprogrammet Zippys venner og Step drives  18. apr 2016 Nyttige verktøy i møtet med barn og ungdom. - Zippys venner. - Drømmeskolen. - Ungt Nettverk. - Frivillige/ Talspersoner. - Kurs og seminarer. - Bekymringstelefon. 15. Foredrag av Cathrine Langfjell Torsvik, Akuttnettverket 18.04.16. Nyttige verktøy i møtet med barn og ungdom  j dating Zippys venner 22. feb 2016 Zippy-programmet. Zippys venner. Elevene er satt sammen i grupper slik at de passer best mulig sammen. Innholdet i timene i de ulike gruppene varierer, men temaene er like. Zippys venner-programmet følges, men vi har lagt til flere timer og tilpasset noe av innholdet til våre elever. Det er viktig med  Læreplan i norsk · Alfabetøya, Cappelen Damm sin interaktive norskside. Zeppelin 5.-7. Aschehoug sine interaktive norsksider. Zeppelin 1.-4. Aschehoug sine interaktive norsksider. Norske sagn og eventyr · Tunkatten lurivar · Dammskolen, Lenker til fleire norsksider. Moava, Lenker til fleire norsksider. Bokmåls- og Undervisningsprogrammet Zippys venner har som målsetting å lære barna: • å identifisere og snakke om følelser. • å mestre dagliglivets problemer. • å støtte andre som har det vanskelig. Målsettingen med Zippys venner er sammenfallende med prinsippene i Kunnskapsløftet fordi. Læringsplakaten sier at skolen skal:.

26. sep 2016 Zippys venner er et tiltak for å fremme god psykisk helse, sosial kompetanse, trivsel og mestring. Det er i tråd med målet om å utruste barn og unge i Gjesdal til å håndtere livet. PSYKISK HELSE Ungdomsundersøkelsen i 2013 og 2016 viser at psykiske helseplager er den største utfordringen for ungdom i Zippys venner. Nokre av dykk har spurt kva Zippys venner er. Det er eit undervisningsprogram som har som mål - å identifisere og snakke om følelser - å meistre problem som elevane møter til dagleg - å støtte andre når dei har det vanskeleg. Programmet er basert på historier om pinnedyret Zippy og vennane hans. NORSK. Alfabetisk rekkefølge. Kunne skrive ord i alfabetisk rekkefølge. MATTE. Symmetri. -Hva speilsymmetri er. -Kjenne igjen symmetriske figurer. ENGELSK. Kunne spørre og fortelle hvor klærne er blitt lagt. Kunne ord om klær. KRLE. Oppsummering av. Zippys venner at vi har lært mye gjennom Zippys venner. Nat/Samf.16. sep 2011 Skolen har de siste tre årene kjørt et undervisningsopplegg for 1.- kalt ”Zippys venner”. Zippys venner er et forebyggende og mestringsorientert undervisningsprogram for barn i alderen 6-8 år. Hensikten med programmet er å gi barna hjelp og trening til å kunne takle dagligdagse utfordringer  kjæreste jan thomas Zippys venner Skuleprogrammet Zippys venner vert drifta av Voksne for barn. Vi nyttar programmet i 1. klasse. Mål i programmet. Å lære barna å identifisere og snakke om kjensler. Å lære barna å meistre utfordringar og problem i dagleglivet. Å lære barna å støtte andre som har det vanskeleg. Kirkenes barneskole ligger sentralt i Kirkenes, med Fjellhallen, fotballbanen og Barentsbadet som nærmeste nabo. Den nye skolen huser også Kirkenes ungdomsskole, Kulturskolen i Sør-Varanger og Samovarteateret. Skolen ledes av konstituert rektor Ane-Marie Solli og inspektør Arne Risan. SFO-leder er Marita Bjørnnes Zippys venner. Undervisningsopplegg for 1.–4. trinn i barneskolen om følelser, om mestring og om å være en god venn. Materialet består av seks fortellinger, billedplansjer, en manual for lærere og et instruksjonshefte for lærere, utviklet av organisasjonen Voksne for Barn. For mer informasjon om materiale og bestilling, 

Zippys venner gir lærere og elever redskaper til å identifisere og snakke om følelser, og trening i kommunikasjon og konflikthåndtering.4. mai 2015 Høie kom til Kjøkkelvik skole mandag for å være med på en time med Zippys venner. Gjennom dette programmet lærer elevene å kjenne etter hvordan de har det, si ifra og hjelpe klassekamerater som opplever noe dumt på skolen. For hva skjer og hva skal en gjøre når en elev sier noe stygt til deg eller  19. nov 2011 Zippys venner er et forebyggende program som skal lære barn å sette ord på følelsene sine sånn at de bedre kan mestre utfordringer de møter i hverdagen. - Vi har stor suksess med Zippy-programmet her i Norge, sa engelske Caroline Egar, som er leder for "Zippys venner" på verdensbasis under besøket 27. jun 2017 Voksne for Barn og Folkehelsekoordinator i Hedmark og Oppland fylkeskommuner inviterer skoler i Hedmark og Oppland til workshop Zippys venner. amor en linea.com mexico Zippys venner 17. okt 2017 GE [8]1. Jeg har vært kommunepsykolog i Fjell i 7 år, har siste tre år vært med i arbeidet Trygg i Fjell. har bakrgunn fra BUP, og har ofte disse brillene på. Har jobbet med Webster Stratton programmene og Zippys venner. I direkte behandling med barn og unge oppdager vi at svært mange som får hjelp for  Som en del av skolens plan for et godt læringsmiljø, innførte vi Zippys venner på første og andre trinn fra høsten 2014. Fra høsten -15 videreføres programmet på de laveste trinnene og på trinn 3.9. jan 2017 « Zippys venner», et tiltak på 1.- 4. trinn, og har som mål å bedre barns psykiske helse og å hindre mobbing.

Skolen blir en psykiatrisk klinikk - Barnas Rett

24. nov 2009 : God skolestart og Zippys venner. Se link; : Tetravac-vaksine. Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio. : Vekstmåling. Høyde og vekt, evt. oppfølging. Undervisning omfysisk aktivitet og godt kosthold. : Pubertetsundervisning; : MMR- vaksine. Vaksine mot meslinger 19. feb 2017 Zippys Venner presenteres: – Det er et slags småbarnas MOT, illustrerer Solrun Hafsås. Dette er et undervisningsopplegg for 1.-4. klasse hvor barna skal lære å mestre dagliglivets problemer og snakke om følelser. Svenske Mia Bôrjesson er benevnt som Nordens ungdomsspesialist. Tema er hva som  God klasseledelse og skolebasert kompetanseutvikling; Synlig tilstedeværelse og aktive voksne; Ordensreglement og klasseregler; Forebyggende tiltak for det psykososiale miljøet i form av: klasseturer, fellesturer, felles arrangement og aldersblandet aktivitet; “Zippys venner,” 1. og 2. klasse; Programmet “Charlie.Eksempel på universelle tiltak: 'Zippys venner': (Barneskolen) Programmet har positiv effekt på mestring og barnas psykiske helse. VIP (Veiledning og Informasjon om Psykisk helse i skolen)-Videregående skole; å gjøre elever bedre rustet til å ta vare på egen psykiske​ helse og bli oppmerksomme på hvor man kan søke  is q dating sal sister Zippys venner o Zippys venner -‐ et program for 1.-‐4. årstrinn i barneskolen o Drømmeskolen -‐ en mltaksmodell for psykisk helse og psykososialt læringsmiljø i ungdomsskolen og vgs o Kurs og foredrag – for yrkesgrupper som arbeider med barn og ungdom og for foresa)e h)p:// o Rådgivningsstelefon  Zippys venner har fått "gullstandard" og er klassifisert som et dokumentert virksomt tiltak med høyeste evidensnivå 4. Begrunnelsen for den gode vurderingen knyttes til effektene på økt mestring for elevene, bedre skolemiljø, bedre faglig fungering og redusert mobbing. Det fremheves at studien som er gjort av Solveig Holen Alle våre barneskoler driver "Zippys venner", som er et universielt, forebyggende tiltak med sikte på god helse. Ungdomstrinnet har MOT og "Robust ungdom" som sitt forebyggende program. Alle våre ungdomsskoler driver programmet. Publisert avEdith Husby. Publisert24.05.2017. Sist endret 24.10.2017. Del på Facebook 

Skolen som psykisk helsefremmende organisasjon. – Organisasjonsindikatorer på psykiske helse. – Identitet, mening, tilhørighet, mestring, sosial støtte, sosialt nettverk. • «Psykisk helse i skolen». – Godt dokumentert, svakt implementert. • F. eks Zippys venner, VIP. • Psykisk helse på læreplanen i barnehage og grunnskole.Kurs, Startdato. Workshop-S Zippys venner i HAUGESUND, 01.01.1800, Les mer. Workshop Zippys venner i Bodø, 19.01.2012, Les mer. Inspirasjonsdag Zippys venner i Rogaland, 05.02.2012, Les mer. Workshop Zippys venner i Årdal, 03.09.2012, Les mer. Workshop Zippys venner i Odda, 05.09.2012, Les mer. Workshop  Voksne for Barn og Haugesund kommune inviterer skoler i Haugesund til workshop over to dager. Zippy er en del av en helhetlig sasing på godt læringsmiljø i Haugesund kommune og er lagt inn som undervisningsopplegg i plan for sosial kompetanse. Nummer. 70/16. Status. Påmelding avsluttet. Påmeldingsfrist. 22.09.16 Vi har hatt fin Zippys venner workshop for dyktige lærere, rektorer og assistent i Vest-Telemark. Takk til Tveit skule som har vært supert vertskap! n speed dating definition francaise Zippys venner Dei siste åra har viktige satsingsområde for skulen vore læringsmiljø og klasseleiing, Zippys venner og Trivselsleiar (TL). Desse områda er til dels godt innarbeidde og ein del av arbeidet i skulen. Elevane sitt læringsmiljø er avhengig av mange faktorar. Det er faktorar som god skuleleiing, positive relasjonar med kvar enkelt  barnehage og «Zippys venner» i skolen, og hjemmene inkluderes i arbeidet. Marker kommune er en. MOT-kommune (). Barnehagen benytter seg av «Mitt valg». På barnetrinnet bruker skolen programmet «Steg for steg». På 7.- gjennomføres MOT-programmet som tar for seg alle valg ungdommer står Barneskolen – Zippys venner; Ungdomsskolen – ALLE HAR EN PSYKISK HELSE. (). PSYKISK HELSE : opplæringsprogrammer i grunnskolen. Forebyggende arbeid Psykisk Helse : Ressursteamet/grunnskoleteamet: - Et komprimert og en revidert utgave av Psykisk Helse i skolen programmet 

17. jan 2017 Eksempler: Zippys venner, klasseledelse, mobbeforebygging. Kurstilbud til lærere og foresatte om vansker/diagnoser og tips for tilrettelegging i skolen. Nivå 2: Selektive tiltak er rettet mot grupper med risiko. Eksempler: Foreldreveiledning, samspillsgruppe, konsultasjonsteam for vold og overgrep.Undervisningsopplegget er bygget rundt pinnedyret Zippy, gutten Tig og vennene hans. Gjennom 24 undervisningsleksjoner følger barna Zippy og vennene i gode og onde dager. Programmet fokuserer på tidlig intervensjon og styrking av motstandskraft og mestring, og er på Hidra skole rettet mot 1. klasse. Hovedmålet er  11. mar 2013 Sammendrag. Innledning: Zippys venner er et undervisningsprogram rettet mot elever i første til fjerde klasse. Programmets overordnede mål er å fremme psykisk helse og å forebygge emosjonelle vansker gjennom å styrke barns evne til å mestre dagliglivets problemer (stressmestring). Parallelt med dette 5. mar 2016 Artikkel om Zippys venner gjengitt med tillatelse fra Indre Akershus blad. cerco donne per amore Zippys venner 11. mar 2015 Zippys venner: programmet er rettet mot elever i første til fjerde klasse, og formålet er å fremme psykisk helse og å forebygge emosjonelle vansker gjennom å styrke barnas evne til å mestre utfordringer (stressmestring). Vitenskapelige baserte evalueringer viser at programmet fremmer et godt klassemiljø  Zippys venner. I første og andre klasse har vi etter høstferien startet opp med Zippy. Dette er et undervisningsprogram som har som målsetning å identifisere og snakke om følelser, å mestre dagliglivets problemer, og å støtte andre som har det vanskelig. Mer informasjon om organisasjonen Voksne for barn kan du finne ved Hvem burde se og oppdage? Venner. Barnet. Mor/Far. Andre? Helsevesen. Skole. Familie. Page 7. • Offentlige myndigheter og yrkesgrupper som politi, leger, sykepleiere Zippys venner / Drømmeskolen. • Gratis program og opplæring for skoler. Page 25. Hvorfor endte min historie bra? • Mestring, motivasjon og glede.

4. jan 2017 2017 startet med planleggingsdag for 172 ansatte i Steinkjerskolen. Temaet var psykisk helse, helsefremmende skoler og det sosiale programmet Zippys venner.Zippys venner i : Program for sosial kompetanse. Ansvarlig: Kontaktlærer og rektor. ART-kurs for 6. og 9. klasse hvert skoleår. Ansvarlig: Rektor, ART-instruktørene og kontaktlærer. ART- og Zippy - holdningen skal gjelde for alle skolens ansatte. Positive tilbakemeldinger hver dag! Gjennomføre Elevundersøkelsen  9. sep 2017 apply online for Nasjonal programmedarbeider i Zippys venner job in Oslo October 2017. Discover all information about Organisasjonen Voksne for Barn recruitment plus job vacancy in #c3acb64de044448f.6. feb 2017 gje døme på korleis menneske meiner ulikt, at møte mellom ulike menneske kan vere både gjevande og konfliktfylte, og samtale om empati og menneskeverd. Hele året. Cumulus. Barns rettigheter. Ulike aviser. Zippys venner. Utforme klasseregler i felleskap. Rollespill med konfliktløsing. Klassesamtaler og. ukrainske damer i norge Zippys venner Elevrådet 18.10 og innkalling 2.11 · REFERAT FRÅ ELEVRÅDSMØTE 30.01.17 · Referat, elevrådsmøte 10.11.16 · REFERAT FRÅ ELEVRÅDSMØTE 19.09.16 · REFERAT FRÅ ELEVRÅDSMØTE 08.03.16 · Vis alle ». Loading. Drive av Moava. | Lenkjer for lærarar | Lenkjer for elevar | Lenkjer for foreldre |. Workshop Zippys venner. onsdag 28. september 2016 til torsdag 29. september 2016 08:30 - 15:30 (Kalenderfil) · Hemmingstad Kultursenter · Kurs oppvekst. Påmeldingsinformasjon. Påmeldingsfristen er utløpt.Programmet Zippys venner brukes på småtrinnet. - Klassemøter som er tidfestet på planen. Arbeide med temaet mobbing i klassen. - Klasseregler. - Lese barne- og ungdomslitteratur om emnet. - Bruke rollespill/ dramatisering for å sette seg inn i mobber/ den som er utsat sin situasjon. Diskusjoner. - Bruk av kollektiv ros.

8. sep 2017 Voksne for Barn har hatt ansvar for implementering, spredning og utvikling av Zippys venner i Norge siden 2004. I dag er det omlag 700 skoler i Norge som bruker Zippys venner. Zippys venner mottar midler fra Helsedirektoratet og tilskuddsordningen Psykisk helse i skolen. Tilskuddsordningen støtter tiltak Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene; Frønes, Ivar; Kjøbli, John. 2016, Gyldendal Akademisk. UIT, UIO, RBUP, UISVitenskapelig antologi/Konferanseserie. Cristin logo. Cristin Web Interface 2.9.12.9.1. Til toppen av siden. API · Kontakt oss i Cristin · Om Cristin · Informasjonskapsler. logo Kunnskapsdepartementet og Helse- og  Tilskuddsmottakere i 2017. Zippys venner · Venn1 · Drømmeskolen · Hva er det med Monica? Alle har en psykisk helse · Olweus-programmet · Mitt liv skolen · MOT · Rosa kompetanse · Trygg læring · VIP · KLAPP, Høgskulen i Sogn og Fjordane. skriv ut del på facebook del på twitter I dette ligger innføring og opplæring i nytt kartleggingsverktøy for tidlig indentifisering av risikoutsatte barn fra 0 – 6 år, samt utvikling av en helhetlig tiltakskjede. • Videreføre barnegrupper, et tilbud til barn som har foreldre med psykiske lidelser. • Videreføring av skoleprogrammene: ”Zippys venner” og ”Alle har en psykisk. annunci lavoro asilo nido genova Zippys venner o PPT arrangerer nettverk med skulane, t.d. Zippys venner etter behov. - Samarbeid med vaksenopplæringa. Vaksenopplæringa har spesialundervisning på grunnskulen sitt område etter opplæringslova. § 4a-2. Vaksenopplæringa er ei eiga eining. PPT samarbeider med vaksenopplæringa etter behov. - Samarbeid med  23. mar 2017 Noen eksempler på søkere som har fått penger er På sykkel i Telemark som får 20 000 kroner til sykkelopplæring og sykkelkurs for innvandrerkvinner. Organisasjonen Voksne for barn (arbeid med psykososialt miljø i skolene, psykologisk førstehjelp og skilsmissegrupper, Zippys venner) er tilgodesett med Zippys venner. - et skoleprogram for 1.4. trinn som gir økt mestring og bedre læringsmiljø. Forankring og organisering i kommunen. Barn og unge tilbringer en stor del av livet på skolen. Voksne for Barn har siden 1998 arbeidet med tiltak i skolen som har som mål å skape et godt psykososialt miljø, og som fremmer barns og